Práškový absorbent pro vodní roztoky HYDROABSORBER 10 kg Faren

6 649 

(277.21 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR1025 Kategorie:

Popis

HYDRO ABSORBER rychle absorbuje jakýkoliv roztok obsahující vodu.Mikrogranule HYDRO ABSORBERU reagují charakteristickým způsobem –při kontaktu s vodními roztoky okamžitě nabobtnají díky velice rychlémunasávání okolního roztoku (během 30 – 60 sekund). Absorpce je kompletnězakončena tvorbou kulových částic gelové konzistence. V tomto stádiu lzepotom absorbovaný materiál odstranit pomocí koštěte s tuhými štětinami.HYDRO ABSORBER neuvolní absorbovanou kapalinu zpět do prostředí,k tomuto jevu dochází až po velice dlouhé době. Je srovnatelně účinný jakpro pH neutrální tak i pro kyselé či bazické roztoky. Je vyjímečně účinný,,pouze 10 g produktu je schopno absorbovat 100 – 200 g roztoku (provedeníje nejúčinnější, když je objem vodního roztoku rozprostřen na co největšíplochu), jinými slovy 10 až 20 násobek vlastní hmotnosti. HYDROABSORBER je ideální absorbent pro všechny možné havárie – zde jsouuvedeny ty nejdůležitější:Chladící emulze, olejové emulzeKyselá odmašťovadlaVodní roztoky glykoluZbytky průmyslového čištěníTekutiny organického původu (krev, moč, kejda)Kaly, které nejdou odstranit jinak.Výrobek je vynikající při zvládání kontinuálních úkapů (stroje používajícíemulze, sběrné nádrže na kejdu, technické místnosti s bojlery, chladící atopná zařízení, kondenzační nádrže chladících systémů. Jeho použitím lzevytvořit bariéry vhodné velikosti o objemu odpovídajícímu úkapu na rozdíl odmechanických bariér.Výrobek je zcela netoxický a nehořlavý. Produkt plně vyhovuje bezpečnostnílegislativě na pracovišti.JAK Pro jednorázové čištěníNasypejte odpovídající množství HYDRO ABSORBERu na vyteklou kaluž apočkejte, až se částice nasytí roztokem. V průběhu této operace využijtekoště s tuhými štětinami k rozestření částic po celé ploše kaluže tak, aby seusnadnila absorpce roztoku. Poté nasycené částice smeťte a odstraňte.Pro zachycení kontinuálního úkapuVytvořte z částic bariéru odpovídající velikosti a objemu kolem zasaženéhomísta. HYDRO ABSORBER zabrání úniku průsakem skrz bariéru, jak tomubývá u běžných materiálů.Pozn. HYDRO ABSORBER transformuje vodní roztoky na gely, které lzeodstranit mechanicky běžně smetením. Opomenete-li částečky gelu napodlaze po jejím očištění, mohou eventuálně zapříčinit nehodu, protože jsoukluzké. Je proto nezbytně nutné prostor dokonale očistit. Produkt jenevhodný pro použití v místech určených pro chůzi.

Výrobce/Dovozce: FAREN

CHEMIE DLE OBORU POUŽITÍ