Detektor plynové netěsnosti MET 400 ml Faren

140 

(5.69 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR997 Kategorie:

Popis

MET je nejjednodušší a nejúčinnější metoda řešení problémumikroskopických plynových netěsností. Jeho působení se zakládá naelementárním principu expanze plynu v kapalině, která je hustější neždotčený plyn: kapalina zachytí plyn, který vytvoří bubliny a ty se stanouviditelné. Přesně tak pracuje náš produkt. MET je směs velmi jemnýchaktivních tenzidů schopných vytvářet velmi jemné filmy. Je-li aplikován napodezřelý mikroskopický lom, potom i velmi malá plynová netěsnost vytvořív produktu MET malé, ale viditelné pěnové bublinky přetrvávající a trvaleprodukované, jež odhalují existenci netěsnosti. MET je tudíž schopenodhalení netěsností už při několika milibarech tlaku, který by jinak nemuselbýt vnímán.JAK Na základě jeho složení může být produkt MET použit dvěma způsoby:Bez protřepání sprejeProdukt je uvolňován v kapalné formě. To je ideální způsob bezprostředníhoověření existence mikroskopické netěsnosti. Produkt je aplikován tam, kde toje požadováno a obsluha musí pouze vyčkat po dobu několika vteřin a potomzkontrolovat zda se vytváří bubliny, či ne.Jestliže se sprej roztřepá, je MET dávkován ve formě kompaktní, vysocelepivé pěny. To je ta nejlepší metoda pro kontrolu velkého počtu bodů naráz.Malá množství pěny jsou aplikována na všechna příslušná místa. Pěna sepřilepí k podkladu, postupně se rozpouští a vytváří tenký film aktivníchtenzidů. Jakmile byl produkt aplikován na všechny dotčené body, musí sepouze zkontrolovat mikroskopické netěsnosti, počínaje od prvníhoošetřovaného bodu s opakováním itineráře. MET lze použít pro kontrolunetěsností na vysokoteplotních potrubích, vertikálních potrubích nebo napotrubích připojených ke stropu.KDE Okruhy obsahující LPG (kapalný plyn), metan, kyslík, dusík, stlačený vzduch.CO, CO2, helium, argon atd.Utěsněné chladící systémy používající freon.Turbo-kryty v přeplňovaných

Výrobce/Dovozce: FAREN

CHEMIE DLE OBORU POUŽITÍ